Programma Duurzame Veiligheid 2030

Lege autoweg door landschap met blauwe lucht

In het najaar van 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid en wetenschap afgesproken structureel te gaan samenwerken om de veiligheid in de (petro)chemische sector te verbeteren.  Om dit te bereiken worden via vijf roadmaps concrete activiteiten, pilots en onderzoek uitgewerkt.  De thema’s van de roadmaps zijn duurzaam assetmanagement, integrale uitvoering van beleid, een transparante en beveiligde chemiesector, ruimte voor (petro)chemieclusters en een hoogwaardig kennissysteem voor de chemie.

Naast omgevingsveiligheid, gaat het hierbij ook om procesveiligheid en arbeidsveiligheid. Het RIVM brengt hierbij de kennis in over veroudering van installaties, maar ook de know how over Smart Maintenance en de perceptie van veiligheid. Tevens legt het RIVM de verbinding tussen academische kennis en de toepassing daarvan in de praktijk, bij lokale overheden, bedrijven en het Rijk. Die verbinding legt het RIVM ook bij de coördinatie van de roadmap over transparantie, waarin de vraag naar voren komt: hoe kan transparantie bijdragen aan een veiliger sector?

Roadmap Transparante als drijvende kracht voor veiligheid

Binnen deze roadmap worden drie verschillende lijnen van transparantie onderscheiden. De eerste is de transparantie tussen bedrijven onderling: wat kan de chemische sector leren van andere sectoren over het onderling delen van informatie over veiligheid? Ook transparantie tussen bedrijfsleven en overheid komt aan de orde: hierbij spelen vertrouwen en samenwerking een belangrijke rol. Een derde lijn is de communicatie tussen overheid/bedrijfsleven aan de ene kant, en de maatschappij aan de andere kant: hoe hangt de Social License to Operate af van de wijze van communicatie, en welke rol speelt de overheid hierbij?

Een groep van ongeveer 20 deelnemers uit overheden, wetenschap en bedrijfsleven diept deze thema’s uit en zet ze om in concrete projecten. Een eerste project is gestart rondom het thema Just Culture: hoe kan de chemische sector qua veiligheid leren van de luchtvaartsector. Komende tijd zullen de deelnemers in de werkgroep volgende projecten gaan starten, die zowel afzonderlijk als in samenhang met de projecten uit de andere roadmaps, gaan bijdragen aan een duurzaam veiliger chemische sector.

Auteur: Sam Bader