Programma Duurzame Veiligheid 2030

Lege autoweg door landschap met blauwe lucht

Hoe kunnen overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen werken aan een duurzaam veiliger chemische sector? Deze vraag staat centraal in het Programma Duurzame Veiligheid 2030, geïnitieerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.