Publicatiereeks gevaarlijke stoffen -Nieuwe stijl

Foto van tankopslag

 

In de brief van 13 juni 2014 aan de Tweede Kamer heeft toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aangekondigd dat een revitalisatie van de PGS-reeks zal plaatsvinden. Vorm en inhoud worden vernieuwd. Bestaande richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) worden omgezet naar een nieuwe structuur: de PGS-nieuwe stijl (PGS-NS). Een PGS-NS wordt opgesteld door een werkgroep onder regie van de NEN. Het doel is dat alle PGS-richtlijnen op eenzelfde wijze worden vormgegeven. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) stelt een nieuwe PGS-richtlijn vast, nadat de PGS-Programmaraad de PGS-richtlijn heeft goedgekeurd.

Met het oog op de voorbereiding van de besluitvorming door het BOb wil de directie Veiligheid en Risico's van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, inzicht of de juiste scenario’s voor omgevingsveiligheid zijn vastgesteld. Na vaststelling is dePGS-richtlijn het uitvoeringskader voor het toezicht op het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

In dit kader beoordeelt het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor elke nieuwe of geactualiseerde PGS-richtlijn of de toepassing van de risicobenadering zorgvuldig heeft plaatsgevonden, of het overzicht van relevante omgevingsveiligheidsscenario’s volledig is en welke scenario’s eventueel nog ontbreken. Daarbij wordt ook beoordeeld of de scenario’s, doelvoorschriften en maatregelen in lijn zijn met de uitgangspunten die zijn gebruikt bij het bepalen van de veiligheidsafstanden in het Bal of het Bkl (Besluit Kwaliteit Leefomgeving), dan wel of er noodzaak is om risicoafstanden of de Handleiding Risicoberekeningen Bevi aan te passen.

De PGS-publicaties gaan ook over arbeidsveiligheid en de Inspectie SZW is daarom vertegenwoordigd in de PGS-programmaraad. Inspectie SZW heeft een formele ‘stoel’ in alle werkgroepen PGS-NS, maar heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. Het RIVM is daarom gevraagd om de Inspectie SZW te vertegenwoordigen in deze werkgroepen.

Auteurs: Gea Stam en Patrick Heezen