Foto van tankwagons

Rekenmodellen voor omgevingsveiligheid

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid; De Omgevingswet wordt vastgesteld, nieuw beleid is in de maak en het Handboek is gepubliceerd. Ook twee rekenprogramma’s voor het berekenen van de risico’s van het verwerken, opslaan en vervoer van gevaarlijke stoffen, SAFETI-NL en RBM II, worden verder ontwikkeld.  Over deze twee programma’s in deze rubriek meer informatie.

SAFETI NL

Safeti-NL is het voorgeschreven programma voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van een inrichting of buisleiding met gevaarlijke stoffen. De huidige versie uit 2009 is inmiddels zowel technisch als inhoudelijk verouderd. In opdracht van het  RIVM werkt DNVGL daarom aan een nieuwe versie, Safeti-NL 8.0. De achitectuur en modellen in deze versie sluiten aan bij de commerciële 8.0 versie van Safeti.De belangrijkste inhoudelijke vernieuwingen zijn:

 • nieuw model voor instantane releases;
 • nieuw vuurbalmodel (time-varying fireball);
 • rekening houden met ‘along-wind diffusion’ voor continue releases;
 • verbeterde modellering van de hoeveelheid vloeistof die uitregent en van de positie van de vloeistofplas;
 • berekening van de kans op overlijden binnen een gebouw op basis van de concentraties in het gebouw;
 • uitstroomsnelheid niet meer beperkt tot maximaal 500 m/s;
 • geactualiseerde stofeigenschappen, vooral met betrekking tot de oplosbaarheid in water;
 • meenemen van vaste-stofeffecten voor CO2;
 • vertraagde ontsteking op basis van LFL-contour in plaats van benadering met ellipsen;
 • een extra uitstromingsmodel: fixed flowrate;
 • geautomatiseerde toekenning van releasesegmenten voor lange pijpleidingen;
 • optioneel: het gebruik van een (nieuw) kratermodel voor ondergrondse buisleidingen.

Welke bestuurlijke consequenties de nieuwe versie mogelijk heeft wordt onderzocht in een consequentieonderzoek. Hierin worden de uitkomsten van de huidige versie vergeleken met de nieuwe versie, op basis van rekenbestanden die door gebruikers konden worden aangeleverd. In september hebben gebruikers de resultaten van de vergelijking ontvangen. Eind 2017 zal het RIVM een overkoepelende rapportage opstellen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onder voorbehoud van goedkeuring kan de nieuwe versie dan begin 2018 in gebruik genomen worden. Meer informatie is te vinden op de website voor het consequentieonderzoek.

Auteur: Eelke Kooi

RBM II

RBM II is het formeel vastgelegde programma voor de berekening van risico’s van transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. De huidige RBM II versie 2.3, is verouderd. Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van RBM II (versie 2.4)  die geschikt is voor Windows 7 en  10 en qua layout en besturing aansluit bij de huidige standaarden. Begin 2017 is in vier workshops de beta-versie van het programma beschikbaar gesteld aan circa 80 deelnemers. Hierbij werden nog enkele fouten in het programma ontdekt, met beperkte impact op het gebruik van het programma. Inmiddels is er een nieuwe versie van het programma die nu wordt getest. Wij verwachten het programma binnenkort officieel te kunnen uitrollen. 

Auteur: Piet Timmers