Innovatief meten aan gezondheid in de leefomgeving

Sinds 19 september 2017 is het LivingLabAir een feit. Een innovatief en fijnmazig sensornetwerk voor het meten van de actuele luchtkwaliteit. Het LivingLabAir is het eerste onderdeel van het Innovatielab Leefomgeving. Wetenschappers, studenten en bewoners op het Utrecht Science Park vinden elkaar hierin om innovatieve ideeën te toetsen in kleine pilotprojecten. “De volgende stap is een verbreding naar milieukwaliteit en gezondheid.”