Terugblik op goed bezochte Kennisparade

Praktische blik op ingewikkeld werk

“Een praktische blik op ingewikkeld werk”, “Mooi te ervaren dat het RIVM steeds meer de burger betrekt!”, “Veel leuke dingen voor kinderen, erg creatief en leerzaam!”. Enthousiaste bezoekers op de Kennisparade op 7 oktober. Zo’n 1300 Nederlanders bezochten het RIVM, waar ze zelf lucht en geluid konden meten; bijgepraat werden over klimaatverandering en antibioticaresistentie en vele andere onderwerpen.

 

Zelf geluid meten

Bezoekers van de RIVM Kennisparade ervoeren hoe zij zelf lucht en geluid konden meten. Zij werden bijgepraat over alle factoren die bijdragen aan klimaatverandering en de gevolgen van antibioticaresistentie. Ook gingen mensen met het RIVM in gesprek over de gevolgen van plastic in het milieu.

 

Uitdagingen van nu en straks

Kinderen en jongeren konden meedenken over uitdagingen van nu en straks. Het RIVM ging met scholieren in gesprek over het HPV-vaccin, dat is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor 12-jarige meisjes. Wetenschappers in de dop deden proefjes om te ontdekken wat stoffen in water doen met kwetsbare waterdieren. Ook onderzochten kinderen welke beestjes er allemaal in de bodem leven.

 

 

Positief

Na afloop vulden bezoekers een enquête in. Van de geënquêteerde bezoekers heeft 93 procent een positief beeld van de Kennisparade zelf. 6 procent oordeelt neutraal en 0 procent is negatief over de Kennisparade. Een kleine meerderheid (53 procent) van de bezoekers geeft aan heel veel te hebben geleerd tijdens de Kennisparade. 45 procent heeft een beetje geleerd en 2 procent heeft niets geleerd. 

Klasse

Het laatste woord is aan een bezoeker: “Veel zelf doen, veel interessante informatie, enthousiaste medewerkers en voelde me erg welkom. Klasse!”