SSC-Campus in 2018

Het jaar 2017 stond voor SSC-Campus in het teken van doorgroeien en nieuwe ontwikkelingen. We hebben het ModellenPlatform verder ontwikkeld. Het verheugd ons dan ook zeer dat naast Rijkswaterstaat ook andere klanten belangstelling hebben getoond voor dit platform. In de zomer kregen we een kroontje op het werk met de ISO 27001 certificering en in september sloten we een mooie zomer af met onze eerste Inspiratiedag. Een dag waarop we in ontspannen sfeer met onze klanten, partners en medewerkers kennis en inspiratie opdeden van relevante innovaties en opkomende technologieën. In december hebben we, na een gedegen voorbereiding, Ctgb aangesloten als nieuwe klant.

Het jaar 2018 is begonnen met een aantal grote uitdagingen die iets gaan betekenen voor de dienstverlening. In januari 2018 is de evaluatie van SSC-Campus afgerond. Deze evaluatie betrof de eerste drie jaar van SSC-Campus waarin gebleken is dat SSC-Campus een zware klus heeft moeten klaren. Zoals verwacht mag worden zijn er verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan. Eén van de verbeterpunten is dat de rollen tussen eigenaar en opdrachtgever aangescherpt worden. Ook nemen we de interne organisatie onder de loep en gaan we onze klanten nog verder centraal stellen. 

Verder staat in het nieuwe jaar de aansluiting van CBG gepland, wordt het ModellenPlatform verder ontwikkeld, gaan we voor de ISO-9001 certificering en ontwikkelen we een nieuw dienstenportfolio. Om de klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de dienstverlening is in januari het SSC-Campus Klantportaal gelanceerd. In 2018 wordt het portaal uitgebouwd tot een volwaardig platform met alle dienstverlening van SSC-Campus. 

Onze klanten zijn kritisch en ik waardeer deze houding zeer. Hierdoor worden wij geprikkeld om nog kritischer naar onze organisatie te kijken. We kijken uit naar alle nieuwe ontwikkelingen die ons dit jaar te wachten staan en gaan die graag samen met onze klanten aan.

Met vriendelijke groeten,

Bennie Bloemberg, hoofd SSC-Campus