De wijk brengt het gesprek op gang

Integraal werken aan gezondheid in de wijk gaat niet vanzelf. Versnippering is een bekend probleem: er gebeurt van alles maar focus ontbreekt. De nieuwe toolkit Preventie in de wijk helpt om met bewoners en betroken partijen tot een samenhangende aanpak te komen.