Effectief voorkomen

Preventie, het is een woord dat we makkelijk in de mond nemen, maar beseffen we altijd hoe belangrijk het is? Perquin brengt het woord op een ontroerende wijze onder de aandacht. Het idee voor het gedicht kwam tot stand na een late dienst van politieman Henk uit Deventer.  Dit gedicht is ook toepasbaar op alle professionals die dag in dag uit proberen problemen op tijd te signaleren en te voorkomen dat deze uit de hand lopen.Dit e-magazine richt zich op het brede terrein van jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, langdurige zorg en in het algemeen het sociaal domein. Het gaat om mensen die niet vereenzamen, over mensen die hun heup niet breken, over jongeren die niet te dik worden, over schulden die niet uit de hand lopen zodat mensen niet uit hun huis gezet worden, over kinderen die niet mishandeld zijn of gepest en over mensen met verstandelijke of psychiatrische problemen die niet aan de kant komen te staan.

"Omdat we er op tijd bij waren en wisten wat we moesten doen".

Uit ervaring weten we het nodige over wat werkt. Professionals hebben dit beschreven, wetenschappers hebben het onderzocht. Hun gezamenlijke inzichten leiden weer tot verbeteringen tot er sprake is van wat wij noemen: een effectieve interventie.Zeven kennisinstituten -  het Rijksintsituut voor Volksgezondheid (RIVM), Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Trimbos-instituut en Vilans  - werken samen aan de kwaliteit van interventies en maken kennis over preventie op verschillende manieren beschikbaar voor gemeenten en professionals sloegen de handen ineen en ontsloten verschillende wegen naar kennis over preventie. Welke interventie is effectief? En hoe kiest u de juiste interventies voor uw (beleids)doelstellingen? In dit e-magazine zoomen wij in op 3 handige tools: 

  • De Toolkit Preventie in de Wijk geeft u handvatten en inspiratie om invulling te geven aan een integrale aanpak van preventie in de wijk.  
  • Met de Preventiematrix krijgt u meer grip op jeugdbeleid. 
  • De Interventiewijzer sociaal en gezond tenslotte, laat interventies zien die zich richten op de sociale factoren die gezondheid beïnvloeden. 

Interventies en databanken, net als preventie, krijgen pas inhoud in de praktijk. We hopen dat dit e-magazine daar aan bijdraagt. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de medewerkers van de zeven betrokken instituten. Zij helpen u graag verder op weg. Laten we er samen voor zorgen dat er nog meer dingen niet gebeuren. Wij wensen u veel inspiratie!

De directies van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies,