Plesiomonas shigelloides na zwemmen in zoetwater

Zwemwater meisje

Het komt in de zomer regelmatig voor dat mensen een bacteriële infectie oplopen nadat zij hebben gezwommen in zoet water. Deze infecties veroorzaken vooral maag-darmklachten (gastro-intestinale klachten).  Ze worden veroorzaakt door verschillende bacteriën waaronder Vibrio spp., Aeromonas spp. en sporadisch Plesiomonas shigelloides. Vibrio spp. en Aeromonas spp. kunnen ook huidinfecties veroorzaken. (1) Hoewel het onduidelijk is of Plesiomonas shigelloides ook huidinfecties kan veroorzaken, beschrijven wij in dit veldbericht een casus van een patiënt met een huidinfectie bij wie Plesionomas shigelloides werd aangetoond.