De wereld verbeteren volgens het RIVM

Het thema van deze special gaat mij bijzonder ter harte. De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties en haar zeventien werelddoelen voor 2030 houden namelijk belangrijke afspraken in op weg naar een duurzame mondiale samenleving. Denk daarbij aan gelijke toegang tot gezondheidszorg borgen, gezonde en klimaatadaptieve steden en gemeenschappen creëren en verantwoorde consumptie en productie mogelijk maken.

Ook Nederland kan nog verbeteringen realiseren op gebied van duurzaamheid, zo laat de begin maart uitgekomen CBS-SDG-rapportage zien, waaraan het RIVM met kennis en data bijdroeg. Daarnaast kunnen we met onze kennis ook andere volksgezondheidsinstituten en landen ondersteunen in het bereiken van duurzame systemen.

Werken aan volksgezondheid en zorg voor het klimaat en leefomgeving zit in ons DNA. Daarom draagt het RIVM als vanzelfsprekend bij aan de Werelddoelen. Dat doen we door middel van onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en de ontwikkeling van praktisch toepasbare expertises en tools.

Wat mij vooral aanspreekt in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is dat hun reikwijdte zo groot is. Zo gaan RIVM’ers Ana Maria de Roda Husman en Harold van den Berg regelmatig naar landen als Mozambique en Ethiopië, om ter plaatse kennis te delen over infectieziekten die via water overdraagbaar zijn. Zij leveren daarmee een bijdrage aan schoon drinkwater, een eerste levensbehoefte en een van de Werelddoelen. Dat doen ze vanuit het WHO Collaborating Centre Risk Assessment of Pathogens in Food and Water, een van de negen WHO Collaborating Centres die het RIVM coördineert. Met deze internationale samenwerking en kennisoverdracht dragen we ook ons steentje bij aan doel 17, partnerschappen.

Lees ook het artikel over de Focal Points Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zij komen regelmatig samen met de Focal Points van vijf andere ministeries om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor ons land vorm te geven en te implementeren. Interdepartementale samenwerking is essentieel voor het halen van de doelen. Volgens de ministeries kan het RIVM als kenniscentrum daarbij een verbindende rol spelen.

De wereld verbeteren volgens het RIVM, dat is samen de Werelddoelen dichterbij brengen. Deze doelen bieden concrete uitdagingen en een basis voor verbindingen naar burgers, organisaties en samenwerkingspartners. Zo staan we wereldwijd midden in de duurzame samenleving. En daar ben ik trots op.

 

André van der Zande

Directeur-Generaal RIVM