Gezondheid zit in het DNA van onze stad

In Utrecht werken Hetty Linden (bouwer stedelijke allianties), Rita van der Meulen (senior adviseur gezonde leefomgeving) en Frederik Leenders (verbindend inspirator) aan een gezonde leefomgeving. Zij vertellen over de vlucht die gezondheid in Utrecht heeft genomen, tot welke resultaten dit heeft geleid en wat zij van het RIVM verwachten.