Ministeries werken samen aan Werelddoelen

Terwijl Nederland aardig op koers zit, proberen de verschillende ministeries gezamenlijk de hiaten op te vullen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vóór 2030 te kunnen halen. Het RIVM kan daarbij “als kenniscentrum een domeinoverstijgende rol spelen”.