Gezondheidseconomie

Voor het speerpunt gezondheidseconomie was 2017 een belangrijk productiejaar. Er zijn publicaties verschenen en een groot aantal ter beoordeling aan wetenschappelijke tijdschriften aangeboden. Voor sommige projecten wordt een populair wetenschappelijk artikel geschreven voor tijdschriften die in beleidsmatige kringen meer worden gelezen. Bij veel projecten zijn er allerlei contacten met andere partijen, zoals Centraal PlanBureau (CPB), kennisinstituten en overheden.

De maatschappelijke relevantie van de meeste projecten hebben betrekking op vraagstukken die in het centrum van de maatschappelijke en politieke belangstelling staan. Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende thema’s, zoals duurzame voeding, het eigen risico de zorgverzekering en de hervormingen in de langdurige zorg. De projecten staan grotendeels midden in de maatschappij, en de doorwerking van de inzichten in de samenleving en beleid zal in overleg met beleidsmakers alle aandacht krijgen. Dat is vooral iets wat in 2018 en 2019 vorm zal krijgen.

In de samenleving en in het beleid is de aandacht voor gezondheid economische vraagstukken onverminderd groot. Zo is vanuit het Speerpunt ook aangesloten bij het preventietraject van de Nationale Wetenschapsagenda, om een voorbeeld te noemen. Binnen het RIVM is gewerkt aan kennisopbouw om niet-economen kennis te laten maken met de taal en de inzichten van gezondheidseconomie. Ten eerste door de Free Lunch Gezondheidseconomie voor informele kennisuitwisseling. Ten tweede door een verdiepingscursus Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Ten derde door kennisontwikkeling via een interne Link Community.

In 2018 worden deze activiteiten voortgezet, waarbij twee verdiepingscursussen georganiseerd zullen worden: gedragseconomie en milieueconomie.