Kennisintegratie voor beleidsondersteuning

Op het gebied van ‘kennisoverdracht naar beleid’ zijn binnen het speerpunt enkele mooie resultaten geboekt. De oplevering van de website met tools en richtlijnen voor datavisualisaties (DIVE) kan in potentie veel betekenen, gebruik ervan door RIVM'ers is in rapporten en websites is momenteel nog vrijblijvend.

Het SMAP-project heeft aansprekende resultaten voor beleid opgeleverd; met de in het project ontwikkelde methode is het mogelijk om voor alle buurten in Nederland valide schattingen van leefstijlfactoren zoals roken, bewegen en alcoholgebruik te maken. De methode wordt binnen en buiten het RIVM gewaardeerd en gebruikt.

De belangstelling voor de serious game (Play your way) is duidelijk aanwezig bij gemeenten, zowel wat betreft de feitelijke inhoud (gezondheidsbeleid) als de gebruikte methodiek. De belangstelling van VWS voor de game blijft echter nog  achter.

De promotie van de projectleider van Healthy Districts heeft in 2017 plaatsgevonden. Belangrijkste nieuwe inzicht is dat de verhuisbewegingen in en uit de achterstandswijken slechts zeer geringe invloed hebben gehad op de gezondheidseffectschattingen.

Het STRATIGO-project heeft geleid tot een grotere bewustwording van en betere oriëntatie op lokaal beleid binnen het RIVM. Het afgelopen jaar zijn op dit gebied binnen het RIVM concrete stappen gezet (o.a. regionale cofinanciering en aanstellen van regio-adviseurs).

Op het gebied van ‘kennisintegratie’ zijn de meeste projecten nog niet afgerond. Dat geldt voor PreCare, Sustain, en I-Move/SARI. SAD Pharmacy is wel afgerond. Dit project liet zien dat samenwerking in geïntegreerde farmaceutische zorg in de wijk meerwaarde kan hebben, maar in de praktijk nog onvoldoende uit de verf komt. Desondanks wordt al wel duidelijk dat juist het RIVM op dit gebied toegevoegde waarde kan creëren, door goede kennissynthese en het gebleken vermogen partijen aan elkaar te verbinden.

Door internationale cofinanciering kan het RIVM goed meedoen in grote internationale projecten. Soms gaat het daarbij om infrastructurele projecten, zoals METROFOOD en BRIDGE. Daarnaast wordt het RIVM gevraagd om te participeren in internationale projecten vanwege haar specifieke kennis, zoals bij Childhood Obesity, SeaFoodTomorow en BRIDGE.