Woord vooraf

Het RIVM brengt jaarlijks een verslag uit over het Strategisch Programma RIVM (SPR). Het verslag is bedoeld om de eigenaar (ministerie VWS) en de Commissie van Toezicht te informeren over de voortgang van dit programma.

SPR is bedoeld om het RIVM in kennis en kunde voor te bereiden op toekomstige vragen van opdrachtgevers. Daarvoor worden projecten uitgevoerd die gericht zijn op onderzoek, innovatie en expertise-ontwikkeling. SPR is in 2015 van start gegaan met 83 projecten, georganiseerd in zes speerpunten en vier crosscutting themes. In 2017 ontvingen 17 internationale projecten cofinanciering uit SPR. Het programma wordt in een cyclus van vier jaar uitgevoerd.

Naast de algehele voortgang van het speerpunt worden er in deze rapportage een aantal projecten uitgelicht die extra aandacht verdienen. In 2017 is veel voortgang geboekt in de projecten, zodat het merendeel hiervan in 2018 kan worden afgerond.

Alle speerpunten van SPR hebben bijgedragen aan samenwerking tussen het RIVM en andere nationale en internationale onderzoeksgroepen. Dit versterkt de strategische positie van het RIVM en de kwaliteit van ons onderzoek.

Publicaties 2017 Strategisch Programma SPR periode 2011-2014

Publicaties 2017 Strategisch Programma SPR periode 2015-2018

Meer informatie over het Strategisch Programma RIVM