Antibioticaresistentie in de thuiszorg

handen

Met dit onderzoek hebben we in kaart gebracht welke ervaringen thuiszorgorganisaties hebben met antibioticaresistantie, welke knelpunten zij zien, welke handvatten zij nodig hebben om op de juiste manier met antibioticaresistentie om te gaan en welke instanties/organisaties hen hierbij kunnen helpen.