De LCI in 2017

foto

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM is 24/7 bereikbaar voor professionals betrokken bij infectieziektebestrijding. De LCI wordt over uiteenlopende casuïstiek geconsulteerd door onder andere GGD’en, microbiologische laboratoria, ziekenhuizen, alarmcentrales en huisartsen. Daarnaast ontwikkelt de LCI richtlijnen en coördineert zij de respons bij uitbraken van infectieziekten en groep A-meldingsplichtige ziekten. Ook worden adviezen over infectieziekten aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gegeven.