Zwanger, contact met waterpokken en geen antistoftiter, wat nu?

zwangere vrouw

Een GGD belt over een vrouw die 32 weken zwanger is en een zoontje heeft met waterpokken. De vrouw zegt dat zij waterpokken heeft gehad toen ze ongeveer 6 maanden oud was. De verloskundige heeft naar aanleiding daarvan een titerbepaling voor waterpokken laten uitvoeren. De IgG was positief maar was volgens de microbioloog te laag en niet beschermend.  

Vraag van de GGD: kan het zijn dat de titer is weggezakt zoals dat ook bij rodehond wordt gezien? Is mevrouw toch beschermd? Moeten er wel of geen antistoffen gegeven worden?

Waterpokken

Waterpokken is een zeer besmettelijke meestal mild verlopende kinderziekte die gepaard gaat met blaasjes op de huid en jeuk. Vrijwel alle kinderen in Nederland (96%-99 %) maken de ziekte door. Waterpokken worden veroorzaakt door het varicellazostervirus. Het virus wordt verspreid door de lucht (door uitgehoeste vochtdruppeltjes) of door direct contact met de blaasjes. De incubatietijd (de tijd tussen het moment van besmetting en het ontstaan van de eerste blaasjes) is 2 tot 3 weken. De patiënt is besmettelijk vanaf 2 dagen voor het ontstaan van de blaasjes tot het moment dat alle blaasjes ingedroogd zijn. Dat is bij overigens gezonde personen binnen 7 dagen na het ontstaan van de blaasjes. Het varicellazostervirus is hetzelfde virus dat gordelroos (herpes zoster) veroorzaakt op latere leeftijd.

Waterpokken en zwangerschap

Op de RIVM website Zwangerschap en waterpokken is te lezen dat een waterpokkeninfectie in de zwangerschap een verhoogd risico op complicaties geeft voor moeder en kind. In de eerste plaats is er risico op ernstige complicaties, zoals varicellapneumonie, voor de zwangere vrouw zelf. Voor het ongeboren kind is er een klein risico op vroeggeboorte en tot een zwangerschapsduur van 24 weken is er een risico op congenitaal varicellasyndroom (CVS).  Tot slot is er risico voor de pasgeborene.  Als de moeder rondom de bevalling waterpokken doormaakt kan het kind een ernstig verlopende infectie doormaken. Als de pasgeborene besmet wordt door anderen dan de eigen moeder verloopt een infectie minder ernstig. 

Wat nu?

In theorie kan de titer weggezakt zijn, maar omdat de vrouw zo jong waterpokken heeft gehad, is het waarschijnlijker dat ze toen nog maternale antistoffen had en daarom nooit een goede titer heeft opgebouwd.Om alle risico’s te vermijden is het advies om in deze situatie de vrouw passief te immuniseren met immuunglobulinen. Dit is zinvol tot 96 uur na het eerste risicocontact.  

Auteur

T. Oomen, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie

ton.oomen@rivm.nl

Literatuur