Bevolkingsonderzoek borstkanker 2017

bvo bk

Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Door dit bevolkingsonderzoek sterven jaarlijks ongeveer 850 vrouwen minder aan borstkanker. Vrouwen bij wie borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, hebben een grotere kans op een succesvolle behandeling, die bovendien vaak minder ingrijpend is.

Nieuwe voorlichtingsmaterialen

We hebben de voorlichtingsfolder voor dit bevolkingsonderzoek plus de uitnodigings- en uitslagbrieven in 2017 aangepast. De nieuwe folder is inhoudelijk duidelijker en de vormgeving is – inclusief beelden en infographics – overzichtelijker. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de taal begrijpelijk is (op B1 niveau). Bij het maken van deze nieuwe folder en de daarop afgestemde uitnodigings- en uitslagbrieven hebben we nauw samengewerkt met andere partijen waaronder screeningsorganisaties, radiologen en een huisartsenvereniging. We hebben het materiaal voorgelegd aan een testpanel van cliënten en een testpanel van laaggeletterden. Op basis van de bevindingen van deze panels hebben we besloten om de uitslagfolder te laten vervallen en alle relevante informatie in de verschillende uitslagbrieven op te nemen. De nieuwe voorlichtingsfolder – met als afzender alle betrokken partijen - is op 1 januari 2018 in gebruik genomen door de screeningsorganisaties.

Nieuwe verwijsroute

In de zomer van 2017 is officieel de zogenaamde ‘BIRADS-0 route’ geïntroduceerd in dit bevolkingsonderzoek. Dit is een nieuwe verwijsroute voor vrouwen met de uitslag ‘BIRADS-0’, ofwel ‘De foto geeft onvoldoende informatie’. Deze vrouwen worden niet meer – zoals in het verleden - naar de Mammapoli verwezen, maar naar de afdeling Radiologie van een ziekenhuis voor aanvullende foto’s. Dit blijkt voor het grootste deel van deze vrouwen voldoende te zijn om vast te stellen dat er geen verdere behandeling of onderzoek nodig is. Een klein deel wordt voor verdere diagnostiek vanuit Radiologie doorgestuurd naar de Mammapoli. Mogelijke voordelen van deze snelle BIRADS-0 route is dat vrouwen niet onnodig lang ongerust hoeven te zijn en er geen onnodig beroep wordt gedaan op de zorgprofessionals op de Mammapoli.

Twee aanbestedingen

In het kader van het programma BK2020 (BorstKanker2020) hebben de screeningsorganisaties in 2017 twee aanbestedingen gedaan. Eén voor een nieuw Image Management Systeem (IMS) voor de opslag, uitwisseling en beoordeling van röntgenbeelden. En één voor een kleine tachtig nieuwe mammografen die de oude, inmiddels afgeschreven mammografen moeten vervangen.

ScreenIT

Het proces van borstkankerscreening zal worden ondersteund door ScreenIT. Dit is de overkoepelende naam van het informatiesysteem, dat ook wordt gebruikt voor de bevolkingsonderzoeken naar darmkanker en baarmoederhalskanker. In 2017 hebben we hier voorbereidende werkzaamheden voor geleverd. In 2019 wordt ScreenIT ook voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in gebruik genomen.

Vooruitblik 2018

De ontwikkeling van ScreenIT staat ook voor 2018 op de agenda. Hetzelfde geldt voor de uitrol van nieuwe mammografen en het nieuwe IMS. Daarnaast hebben we gewerkt richting een plan van aanpak voor gegevensuitwisseling met de zorg. In 2018 werken we – samen met de ketenpartners – verder om deze gegevensuitwisseling tot stand te brengen. Tot slot willen we de website www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl zodanig aanpassen dat deze aansluit bij de tekst en vormgeving van de nieuwe folder.

 

In opdracht van het RIVM monitort het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) jaarlijks de prestaties van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Uit de monitor van 2017 bleek dat in 2015 1,3 miljoen vrouwen uitgenodigd waren voor het bevolkingsonderzoek. Deelname: 77,6%.

 

Reactie toevoegen