Nationaal Programma Grieppreventie

griep

Elk jaar in oktober en november nodigen huisartsen hun patiënten met een medische indicatie en mensen van 60 jaar en ouder uit voor de griepprik. Doel van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) is om kwetsbare groepen (60-plussers en mensen met een risico-indicatie zoals een hart-, long of nierziekte, diabetes of een verminderde immuniteit) te beschermen tegen de gevolgen van griep.

Veilige naaldsystemen

Europese richtlijnen verplichten werkgevers van alle lidstaten om hun medewerkers te beschermen tegen prikaccidenten. Deze richtlijn geldt ook voor het geven van de griepprik. Dat betekent dat huisartsen en instellingen moeten kunnen werken met ‘veilige naaldsystemen’, ofwel naalden met een ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme. Omdat er nog geen vaccins zijn op de markt met een geïntegreerd veilige naaldsysteem, heeft het RIVM-CvB er in 2016 voor gezorgd dat de vaccins zonder naald werden geleverd en artsen en instellingen zelf hun eigen naalden konden bestellen. In 2017 zijn alle betrokken professionals daarover geïnformeerd, zodat zij op tijd veilige naalden konden bestellen. Zo is de continuïteit van het NPG gegarandeerd.

Sociale mediacampagne

Ieder jaar verschijnen er op de sociale media veel vragen over de griepprik. Om veel gestelde vragen te beantwoorden en misverstanden rondom griepvaccinatie te voorkomen, heeft het RIVM-CvB in 2017 rond de griepvaccinatiecampagne 2017/2018 voor het eerst een sociale mediacampagne ingezet. De campagne richtte zich vooral op Twitter en de Facebookpagina van het RIVM. Uit de evaluatie bleek dat het aantal berichten over de griep(prik) op de sociale media licht gestegen was. Ook hebben meer mensen gebruik gemaakt van de griepprik-pagina van de RIVM-website, hoewel het moeilijk vast te stellen is in hoeverre dit te maken heeft met de sociale mediacampagne. Bijkomend voordeel van de sociale mediacampagne is dat de discussies over de griepprik plaatsvonden op onze eigen platforms. Hierdoor konden we goed volgen welke vragen er leven onder de bezoekers. Deze informatie diende weer als input voor aanpassing van de informatie op de website.

Communicatie effectiviteit griepprik

In 2017 hebben we een eerste stap gezet in de communicatie over de effectiviteit van de griepprik. In overleg met RIVM-CIb (Centrum Infectieziektebestrijding) en de andere stakeholders uit het programma, hebben we een aantal veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden opgesteld. Deze hebben we op de website geplaatst.

Onderzoek motivatie doelgroep

Sinds 2008 daalt het aantal personen dat gevaccineerd wordt elk jaar met een paar procent. De dalende vaccinatiegraad heeft ertoe geleid dat het RIVM-CvB in 2017 een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de motivatie van de doelgroep om wel of niet deel te nemen aan het NPG. De resultaten hiervan volgen in 2018. Dan wordt ook bekeken of de resultaten aanleiding zijn voor aanpassingen in de organisatie van het programma, of in de communicatie om de toegankelijkheid van het programma te verbeteren.

Vooruitblik 2018

In 2018 willen we starten met het vernieuwen van de voorlichting over griepvaccinatie om deze verder te verbeteren en toegankelijker te maken. Dat laatste zullen we vooral doen door het verbeteren van de balans tussen tekst en beeld. Hiermee willen we mensen nóg beter helpen om voldoende goede informatie te verzamelen waarmee ze zelf kunnen kiezen of ze wel of geen gebruik willen maken van het aanbod van griepvaccinatie.

 

De resultaten over 2017 uit de monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2017:

  • Van de doelgroep met een hoog risico op complicaties door de griep werd 53,5% gevaccineerd.
  • De hoogste vaccinatiegraad (72,5%) werd gevonden onder personen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden.
  • Onder personen tussen de 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (29,3%).