Online communicatie

communicatie

Het RIVM-CvB communiceert met publiek, professionals en andere stakeholders om de bevolkingsonderzoeken zo goed mogelijk te laten verlopen. In 2017 is er veel gedaan aan online communicatie.

Sociale media & sites

Meer webbezoek

Het aantal bezoekers dat via de sociale media (voornamelijk Twitter en Facebook) een bezoek bracht aan de webpagina's van het RIVM-CvB was in 2017 vier keer hoger dan in 2016. Deze toename heeft te maken met het publiceren van belangrijke en aansprekende berichten over bijvoorbeeld vernieuwingen in de programma’s op sociale media. Hierdoor zijn we meer zichtbaar voor de doelgroepen en dat genereert bezoek aan de website. Bijkomend voordeel van online publicatie is dat we op de actualiteit kunnen inspringen en meer verdieping kunnen geven aan de informatie. Dat doen we door informatie gelaagd aan te bieden.

Gelaagde informatie

Om de informatie op onze websites voor verschillende doelgroepen toegankelijk te maken, bieden we die ‘gelaagd’ aan. Dat wil zeggen dat complexe informatie, of informatie voor professionals, op een dieper niveau staat dan de introductie van een programma en de actualiteiten. De eerste berichtgevingen over een onderwerp moeten vooral helder en eenvoudig zijn, en de meest voor de hand liggende vragen hierover direct beantwoorden (waarom, wie, wat, wanneer, waar en hoe?).

Proactief op Facebook en twitter

In 2017 hebben we voor het eerst een campagne gelanceerd op Facebook en Twitter over de misverstanden rondom de griepvaccinatie. Deze campagne liep in de periode dat huisartsen hun patiënten uitnodigen voor vaccinatie en er veel vragen zijn over het nut ervan. Door de berichten proactief en op een positieve wijze in te steken, wilden we alvast juiste antwoorden laten circuleren op vragen die we veel tegenkomen in het griepprikseizoen. Het was leuk om te zien dat in de discussies mensen elkaar onderling corrigeren over misstanden. In één geval heeft dit geleid tot persoonlijk contact en input voor de griepprikfolder.

Sociale media monitor

Door de sociale media elke dag te monitoren, zien en analyseren we wie onze berichten op sociale media bekijken, delen en lezen, welke vragen dit oproept en welke discussies hierover worden gevoerd. Deze rapportages bieden ons handvatten voor het aanscherpen en verbeteren van onze online én offline communicatie.

Websites continu verbeteren

Om toegankelijk en zo goed mogelijk vindbaar te zijn, zijn we continu bezig met het verbeteren van de websites van de verschillende programma’s. In 2017 lag de focus vooral bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en bij de informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Deze sites zijn compleet vernieuwd door grote wijzigingen in de programma’s. Bij de andere programma’s hebben we verbeteringen op kleinere schaal doorgevoerd, waaronder het taalgebruik en de vindbaarheid. Ook is geïnvesteerd in de actualisering van beeldmateriaal om films en foto’s over te kunnen zetten naar de rijksbrede mediatheek.

Nieuw jasje nieuwsbrieven professionals

In 2017 is RIVM-breed gestart met het onderzoeken van nieuwe software voor digitale nieuwsbrieven en zijn de routing en verwachtingen hiervan goed onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot aanschaf van nieuwe software waardoor we binnenkort gebruikersvriendelijkere, beter vindbare en beter vorm gegeven nieuwsbrieven naar externe professionals gaan sturen.

Integrale communicatie

Tot slot hebben we in 2017 gewerkt aan het creëren van een samenhang tussen de folders en websites van het RIVM-CvB. Mensen zoeken informatie via diverse kanalen (websites, sociale media en print, zoals onze folders). Daarom is het belangrijk dat er een duidelijke relatie is – zowel visueel als inhoudelijk – tussen deze communicatie-uitingen en dat deze elkaar aanvullen.

Vooruitblik 2018

Ook in 2018 houden we de ontwikkelingen op sociale media nauwlettend in de gaten. Het monitoren van en reageren op voor ons relevante discussies en vragen blijft op de agenda staan. Komend jaar worden de websites het RIVM aangepast met als doel de sites beter vindbaar, overzichtelijker en toegankelijker te maken. En ook in 2018 bekijken we de relatie tussen online en offline communicatie op het gebied van effectiviteit en efficiency: welke informatie past bij welk kanaal en met welk middel bereiken we onze doelgroepen het best.

[Ideeën voor hoe we onze online communicatie verder kunnen verbeteren? Laat het ons weten. We horen het graag.]

 

Top 5 meest bezochte websites van het RIVM-CvB in 2017:

  1. Baarmoederhalskanker: 248.874 unieke bezoekers
  2. Darmkanker: 227.233 unieke bezoekers
  3. Onderzoekvanmijnongeborenkind: 138.420 unieke bezoekers
  4. Borstkanker: 120.635 unieke bezoekers
  5. Griepprik: 111.175 unieke bezoekers