Aanbod specialistische trainingen

De RIVM Responsorganisatie heeft drie nieuwe trainingsmodules ontwikkeld voor professionals in de incidentbestrijding. Het gaat om drie verschillende trainingen: de training incidenten met biologische agentia, de training omgaan met monsternamemiddelen en de training omgaan met handheld meetapparatuur.

De trainingen zijn bedoeld voor Adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS), Gezondheidskundig adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS), meetplanleiders, monsternemers, het Landelijk Team Forensische Opsporing of Teamleiders Explosieven Verkenning. De trainingen vinden op aanvraag plaats bij het RIVM in Bilthoven en duren maximaal 4 uur.

Incidenten met biologische agentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor levende micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten die schadelijk kunnen zijn voor mensen. In deze training leren deelnemers meer over de verschillende soorten agentia. En hoe kan worden vastgesteld of er sprake is van een ziekmakende bacterie of virus in een milieumonster of verdacht object.

Omgaan met handheld meetapparatuur

In deze training leren deelnemers meer over werken met handheld meetinstrumenten. Ze leren wat de meest gebruikte apparaten zijn, welke stoffen ze kunnen meten en wat de voor- en nadelen van de verschillende apparaten zijn. Afhankelijk van de situatie is een ander type meetinstrument nodig. Ook gaan deelnemers in de training daadwerkelijk aan de slag met verschillende soorten monsters (vloeibare en vaste stoffen en gassen)en instrumenten.

Omgaan met monstername-middelen

In deze training leren deelnemers meer over de meest voorkomende monsternamemiddelen. Ze leren welk type stoffen ze kunnen meten met welk type middel en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Ook gaan deelnemers daadwerkelijk aan de slag met verschillende soorten monstername middelen.

Meer informatie of vragen? Neem contact met ons op via incident@rivm.nl