Ondersteuning bij recente incidenten

Het RIVM was de afgelopen maanden bij diverse incidenten in de regio betrokken. Een aantal voorbeelden. Een compleet overzicht van incidenten waar het RIVM bij betrokken was, staat op onze website.

Lekkage tankwagen in Alblasserdam

De Milieuo Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM heeft op zaterdag 9 februari 2019 voor de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid luchtmonsters geanalyseerd. De brandweer had de monsters genomen bij een incident met een tankwagen met Petrolad 2101, een additief voor smeermiddelen. Om de druk af te voeren ging een veiligheidsklep van de tankwagen open door oververhitting van de stof. Daarbij kwam damp vrij en ontstond stankoverlast. Door de stevige wind verspreidde de geur zich in een brede strook in noordoostelijke richting over Nederland. De MOD heeft verspreidingsberekeningen uitgevoerd om het effectgebied in kaart te brengen.

Door het koelen van de tankwagen en het overpompen van de inhoud was het incident snel onder controle. Uiteindelijk heeft de brandweer zelf luchtmonsters genomen met gasmonsterzakken. De MOD heeft de monsters geanalyseerd.

Gaslucht in Tiel

In februari 2019 ondersteunde de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Er waren stankklachten op een bedrijventerrein in Tiel.Het vermoeden rees dat er een lekkage was bij een open rioolbuis. De MOD heeft apparatuur uitgeleend waarmee de brandweer de lekkage kon bevestigen.

naar bericht veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onbekende stof op snoetenpoetser

Een ongewone inzet voor de Milieuongevallendienst (MOD) was het onderzoek naar braaksel op een snoetenpoetsdoekje dat de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland naar het RIVM opstuurde voor analyse. Een peuter was ziek geworden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De MOD heeft onderzoek gedaan naar de onbekende stof. De chemische analyse toonde dat het ging om de stof MDMA chemische stof 3,4-methyleendioxymethamfetamine. Het RIVM heeft de uitkomsten direct teruggekoppeld. De resultaten kwamen overeen met het beeld dat de artsen in het ziekenhuis hadden vastgesteld bij de behandeling van het slachtoffer.