Responsnieuws

Canisters lenen van het RIVM

Vanaf het najaar van 2018 kunnen adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer canisters lenen bij het RIVM. Canisters zijn metalen bollen waarmee het mogelijk is luchtmonsters te nemen bij incidenten met gevaarlijke stoffen. lees meer

Nieuwe specialistiche trainingen

De RIVM Responsorganisatie heeft drie nieuwe trainingsmodules ontwikkeld voor professionals in de incidentbestrijding. De training incidenten met biologische agentia, de training omgaan met monsternamemiddelen en de training omgaan met handheld meetapparatuur. lees meer

Bijzondere opdracht op Sint Maarten

Van 21 januari tot en met 7 februari 2019 was een team van de Milieuongevallendienst  op Sint Maarten om metingen te doen en monsters te nemen op verschillende plekken rond de stortplaats in Philipsburg. Op de stortplaats zijn regelmatig branden. De metingen en monsters waren nodig om de mogelijke risico’s voor de gezondheid van mensen in de omgeving van de vuilstort in te kunnen schatten. Lees meer