Samen werken en oefenen

Samen werken om de bestrijding van incidenten nog beter te kunnen maken. Want incidentbestrijding staat of valt met elkaar kennen. Weten wat je elkaar te bieden hebt en waar de ene organisatie de andere aanvult. Een paar voorbeelden uit de praktijk.

 

Forensisch bewustzijn

De gaspakkenteams van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) van de politie en het RIVM werken al enkele jaren samen. Beide organisaties oefenen gezamenlijk en worden ook samen ingezet. Dit biedt de mogelijkheid om elkaar te versterken op plekken waar dat nodig is. In maart 2019 gaf het LTFO een workshop ‘Forensic awareness’ aan de leden van het gaspakkenteam en de Ongevalsorganisatie Straling van het RIVM. Hun inzet kan van grote invloed zijn op de mogelijkheden voor forensisch onderzoek. Bij incidenten zijn zij vaak als een van de eersten ter plaatse. Als er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart naar de omstandigheden kan de plaats van een incident een plaats delict worden. Forensisch bewustzijn kan voorkomen dat sporen op een plaats delict onbedoeld worden vernietigd.

Het LTFO nam de RIVM‘ers aan de hand van theorie, voorbeelden én praktijk. Waar moet je op letten? Hoe beweeg je je door een omgeving met bewijsmateriaal? Hoe leg je dingen vast of pak je dingen beet als het echt niet anders kan? En hoe let je op je eigen veiligheid als je bijvoorbeeld een explosief (Improvised Explosive Device) aantreft?

Begin april komen de medewerkers van LTFO naar het RIVM voor een workshop over biologische en radiologische agentia en is er een grote oefening op het CBRN-centrum in Vught waar ook politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie aan deelnemen.

Wetenschappelijk-militaire respons

Een van de organisaties waar het RIVM mee samenwerkt is Defensie. De grote diversiteit aan wetenschappelijke kennis die het RIVM met zich meebrengt en de militaire expertise vullen elkaar goed aan. Dit maakt een goede voorbereiding en respons mogelijk bij chemische, biologische, of radiologisch-nucleaire incidenten (CBRN).

Na de eerste voorzichtige en kleine stapjes in de toenadering zijn het RIVM en Defensie zover dat de samenwerking intensiever wordt. Beide organisatie delen hun kennis en ervaringen en maken soms gebruik van elkaars apparatuur. Ook oefenen beide responseenheden samen. Het gaat dan om oefeningen op papier (table tops) en om oefeningen in een laboratoria of in het veld. Bijvoorbeeld op het Nationaal Training Centrum in Vught.

De laatste gezamenlijke oefening vond plaats in de bioscoop op het trainingscentrum. Doel was om gezamenlijk op te trekken in gaspak om te achterhalen wat er in de bioscoop was gebeurd.

Shining Spring

Grote nucleaire ongevallen zijn gelukkig zeldzaam. Maar als het gebeurt, is de impact voor mens en milieu groot. Daarom is het belangrijk dat Nederland zich goed voorbereidt op een eventuele nucleaire ramp. Een goede voorbereiding bestaat onder andere uit trainen en oefenen met alle partijen die een rol spelen. De Nationale Nucleaire Oefening in het voorjaar van 2018 (NNO) was een goede gelegenheid om de processen en procedures van de gehele keten te oefenen.

Uiteraard leverde de oefening weer lessen op voor de voorbereiding op stralingsincidenten en het verder verbeteren van de voorbereiding op een nucleair ongeval.

Lees meer