Terugblik RIVM Responsdag

Dagelijks zetten vele professionals in de veiligheidsketen zich in voor een gezonde en veilige leefomgeving. Op 21 november 2018 kwamen zo’n 80 professionals bij elkaar voor de responsdag ‘samen sterk in het incidentnetwerk’. Een middag voor professionals op het gebied van incidentenbestrijding. Met als belangrijkste ingrediënten een divers inhoudelijk programma én genoeg gelegenheid elkaar te ontmoeten en bij te praten. Een goede samenwerking rond incident begint immers met elkaar kennen.

Het verband tussen hitte en brand?!

De Milieu Ongevallen Dienst (MOD) rukte in de zomer van 2018 in korte tijd veel uit voor branden bij afvalverwerkers en recyclebedrijven. Jolanda Roelofs, programmacoördinator van de MOD, deelde feiten en cijfers over deze branden en ging met de deelnemers in gesprek over de vraag of een afvalbrand anders is dan een ‘gewone’ brand. Marlies Hilhorst-Verheij, communicatieadviseur bij de MOD, vertelde over de manier waarop experts en publiek de risico’s bij afvalbranden beleven en hoe je in de communicatie over een brand kunt aansluiten bij de sentimenten van publiek. Projectsecretaris Incident Bestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) Jan Jacobs benadrukte tot slot hoe landelijke samenwerking zorgt dat we efficiënter en effectiever kunnen optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

In zes verschillende workshops konden de deelnemers kennis opdoen en ervaringen delen uit de praktijk. Dit varieerde van kennis over de risico’s van transport van medische isotopen tot het belang van een goede nazorg om een ‘ramp na de ramp’ te voorkómen. In deelsessies over de tool Pluimradar en de alarmtool van het nationaal meetnet radioactiviteit konden deelnemers verbetersuggesties doen. Bijvoorbeeld op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. In de sessie ‘meer met meten’ gingen deelnemers daadwerkelijk aan de slag met handheld meetapparaten. RIVM deelden hun ervaringen uit de praktijk met bepaalde apparatuur.

Tijd voor de test...

Aan het einde van de middag was het tijd voor de test. Tien vragen rond de thema’s van de dag. Een collega van brandweer Gooi en Vechtstreek bleef over als winnaar. Zijn prijs: eeuwige roem en het boek ‘Het gevaar van angst’ van Tinkebell. Over de gebeurtenissen en de gevolgen van de kernramp in Fukushima voor Japan en de mensen ter plaatse.

De volgende responsmiddag organiseert het RIVM begin 2020. Heeft u suggesties voor het programma of wilt u meedenken? Laat het ons weten via incident@rivm.nl.