Een kwalijk luchtje in de werkomgeving

Geslachte kippen

De laatste 3 jaar kreeg GGD Fryslân driemaal een melding van huisartsen over patiënten met een zeer waarschijnlijk arbeidsgerelateerde campylobacterinfectie. Alle patiënten werkten  in pluimveeslachterijen of werkten met slachtafval ( bij 3 verschillende bedrijven). Ook een aantal Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers)van het RIVM en Regionaal Veterinair Consulenten (RVC’s)  van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd besmet tijdens een bedrijfsbezoek aan een pluimveeslachterij. Uit onderzoek bleek dat zij zeer waarschijnlijk aërogeen besmet waren geraakt. Het is zorgelijk dat de werkomgeving in pluimveeslachterijen en in bedrijven waar men in aanraking komt met slachtafval niet veilig is waardoor werknemers kunnen worden blootgesteld aan biologische agentia. (1,2)