Het gebruik van antibiotica binnen de Haagse verpleeghuiszorg: een bittere pil of niet…….?

patient krijgt antibiotica

Bacteriële ongevoeligheid voor gangbare antibiotica rukt in een rap tempo vanuit het buitenland op en wint helaas ook in eigen land gestaag terrein. De problematiek alhier manifesteert zich het meest nadrukkelijk binnen intramurale zorginstellingen, waar de antibioticumconsumptie hoog is en de infectieziektedruk groot. Beide omstandigheden gaan naast ziekenhuizen ook op voor verpleeghuisinstellingen. (1) Verpleeghuizen dragen immers zorg voor een uiterst kwetsbare patiëntengroep, die ook nog eens frequent met de ziekenhuizen wordt uitgewisseld. ( 2) Wij hebben daarom onderzocht hoe de specialist ouderengeneeskunde bij het starten van een antibiotische behandeling tot zijn besluiten komt en welke bijbehorende maatregelen hij inzet. Wat zijn de determinanten, die bij dit afwegingsproces een rol spelen, welke factoren beïnvloeden zijn uiteindelijke keuze voor een specifiek antibioticum en biedt het bestaande beleid ruimte voor verbetering?  In het artikel beschrijven we eerst de opzet van het onderzoek en vervolgens de bevindingen die uit de interviews met de artsen naar voren zijn gekomen. Het eindigt met enkele aanbevelingen om binnen deze zorgsector tot een uniformer en beter gestructureerd antibioticumbeleid te komen.