Veranderingen in pathogenen en pneumokokkenserotypen bij patiënten met een thuis opgelopen pneumonie

Sinds de invoering van pneumokokken conjugaatvaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is de incidentie van invasieve pneumokkenziekte in Nederland netto gedaald, ondanks het feit dat er sprake was van een toename van niet-vaccin serotype ziekte.  Bij kinderen en ook bij ouderen wordt de daling in invasieve pneumokkenziekte toegeschreven aan groepsimmuniteit. De bevindingen beschreven in dit artikel tonen dat er ook sprake lijkt te zijn van dergelijke groepsimmuniteit bij volwassenen opgenomen met een thuis opgelopen pneumonie zonder invasieve pneumokkenziekte.