10 voordelen van citizen science

Citizen science biedt veel kansen, zowel voor onderzoekers als burgers. De top 10 van voordelen.

  1. Deelname aan onderzoek neemt toe 
  2. Maakt onderzoek op grotere schaal mogelijk door extra handen 
  3. Aanboren van nieuwe informatiebronnen, kennis en perspectieven. “We doen als RIVM onderzoek voor de burger. Daarom is het belangrijk om de burger te betrekken bij het onderzoek. Ook om erachter te komen wat er in de maatschappij leeft.”  Mart Stein, RIVM 
  4. Grotere betrokkenheid van burgers bij wetenschappelijk onderzoek en sterkere band tussen burgers en wetenschappers. “Het RIVM zou citizen science veel meer moeten omarmen. Het is de mooiste manier om midden in de maatschappij te staan.” Liesbeth Claassen, RIVM 
  5. Nieuwe methoden ontwikkelen 
  6. Grotere openheid en betrouwbaarheid van onderzoek. “Het gaat niet alleen om de data, het is voor mij belangrijk dat we elkaar kunnen vinden. Citizen science brengt de wetenschap weer terug naar de burgers. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen en begrip voor elkaar." Annemarie Piscaer, citizen scientist in Rotterdam 
  7. Groter begrip voor wetenschappelijk onderzoek bij burgers 
  8. Groter begrip voor maatschappelijke vraagstukken bij wetenschappers en kennisinstellingen. “Citizen science maakt wetenschappers tot betere burgers.” Lea den Broeder, RIVM 
  9. Onderzoek op relevantere onderwerpen en prioriteiten van burgers. “We hebben recht op schone lucht.” Dieter Piëntka, citizen scientist in ‘s-Gravenpolder 
  10. Burgers versterken hun eigen kennis over en begrip van wetenschap: ‘scientific literacy’. “Wat je hier ziet aan sensoren lijkt heel complex. Maar het is een bouwsel dat langzamerhand ontstaan is. Daar gaan maanden overheen.” Teus Hagen, citizen scientist in Grubbenvorst.