Introductie

Lege autoweg door landschap met blauwe lucht

Een gezonde en veilige leefomgeving die ook als zodanig wordt ervaren. Dit doel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft goed aan waar het steeds meer over moet gaan. Veiligheid is niet louter te bevatten in getallen en modellen, maar kent ook het aspect van beleving: wat doet het met mensen, hoe ervaren ze risico’s?

Om deze beleving in kaart te brengen is RIVM op verzoek van het ministerie een pilot gestart voor het ontwikkelen van een 'belevingsthermometer'. Hierover kunt u meer lezen in dit nieuwe Magazine Omgevingsveiligheid.Ook staat hier een verslag in van de bijeenkomst van de community transparantie en (risico)communicatie met de samenleving, ingesteld in het kader van het Programma Duurzame Veiligheid 2030.

Dit magazine geeft verder een overzicht van de activiteiten van het RIVM en andere ontwikkelingen op het gebied van Omgevingsveiligheid. Terugkijkend, signalerend en vooruitkijkend. Professor Genserik Reniers (o.a. TU Delft) schrijft in zijn atikel over de noodzaak van onderzoek naar 'proces-security'. Ook zijn er updates over de nieuwe rekenmethode spoor, het consequentieonderzoek van de nieuwe versie van SAFETI-NL en het Handboek Omgevingsveiligheid.

Wij wensen u veel leesplezier met dit magazine Omgevingsveiligheid, en een bijzonder goede vakantie, met veel waardevolle ervaringen!