Start community transparantie en (risico)communicatie met de samenleving

foto handen

In het programma Duurzame Veiligheid 2030 werken chemiebedrijven, overheden en kennisinstellingen samen om de veiligheid in de chemiesector duurzaam te verbeteren. Een van de thema’s binnen het programma Duurzame Veiligheid 2030 is transparantie en (risico)communicatie met de samenleving. Voor dit thema is een community of practice gevormd. Doel van deze community is om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen en om onderzoeken en pilots over transparantie en risicocommunicatie met de samenleving te ondersteunen. De community bestaat naast communicatiespecialisten van Brzo-bedrijven, veiligheidsregio’s en GGD'en uit beleidsmedewerkers van ministeries en provincies, wetenschappers en omwonenden (via afgevaardigden van burenraden).

Op 19 maart is de community gestart met een bijeenkomst op het RIVM. Daarbij is stilgestaan bij huidige en toekomstige praktijken van communicatie tussen chemiebedrijven, overheden en de omgeving. Ook zijn mogelijke vervolgactiviteiten benoemd. Afgesproken is om de onderstaande activiteiten op korte termijn op te pakken:

  •     een analyse van huidige praktijken en wetenschappelijke inzichten over effectieve communicatie tussen chemiebedrijven, overheden en samenleving;
  •     het opzetten van twee pilots om nieuwe inzichten en ervaringen op te doen over communicatie met de omgeving;
  •     de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel om inzicht te krijgen in de effecten van transparantie en (risico)communicatie.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze community of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een e-mail naar Jeroen Neuvel, onderzoeker omgevingsveiligheid bij het RIVM: jeroen.neuvel@rivm.nl