Bushhokje met tekst aankondigingen

Aankondigingen

Aanpassingen LCI-richtlijnen

Via onderstaande link vindt u een overzicht van de aanpassingen van 8 juni t/m 7 september 2018 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.

https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2018-september

Er zijn wijzigingen doorgevoerd op de volgende richtlijnen en draaiboeken:

  • Haemophilus influenzae type b-infectie
  • Japanse encefalitis
  • Kinkhoest
  • MERS-CoV
  • Waterpokken
  • Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers
  • Waterrecreatie en infectieziekten
  • Publieksinformatie: Kinkhoest
  • Quiz: Japanse encefalitis

Masterclasses

Vaccinology Masterclass, een programma voor infectiologen en onderzoekers

Deze geaccrediteerde masterclass vindt plaats op donderdag 27 en vrijdag 28 september 2018 in het congrescentrum Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn. De doelgroepen zijn kinderartsen, internisten, infectiologen, medisch microbiologen, artsen infectieziekten, immunologen en Jeugdartsen.

Steeds meer ziekten kunnen nu met vaccins voorkomen of behandeld worden, en niet meer alleen infectieziekten. De kennis over vaccins neemt voortdurend toe: welke antigenen zijn nodig voor bescherming, welke immuunreactie werkt het beste, welke bestanddelen geven bijwerkingen? Om het publiek het vertrouwen van veiligheid en werkzaamheid te kunnen garanderen, stellen overheden steeds strengere eisen aan de kwaliteit van vaccins en hun bereiding. Deze Vaccinology Masterclass biedt geaccrediteerde en onafhankelijke nascholing voor zorgverleners door middel van laagdrempelige hoorcolleges en actieve participatie aan discussies, en geeft een verdieping van kennis over vaccinaties. Nadere informatie zie de site: www.vaccinologymasterclass.org

 

RVP uitgelicht, waarom vaccineren wij eigenlijk?

Deze masterclass vindt plaats op vrijdag 7 december 2018 in Hotel Van der Valk te Veenendaal. De doelgroepen: Jeugdartsen en andere professionals betrokken bij de uitvoering van het Rijksvaccinatie Programma (RVP).

De principes die aan de vaccins van Jenner en Pasteur ten grondslag lagen, gelden nog steeds. Maar in de afgelopen decennia zijn ze verfijnd. Over de opname van nieuwe vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma geeft de Gezondheidsraad advies aan de hand van toetsing met zeven criteria. Het voldoen aan deze criteria is essentieel voor een voldoende draagvlak voor een nieuwe vaccinatie. Het publiek wil vandaag de dag goed zijn geïnformeerd over de vaccinaties van hun kind(eren) of van zichzelf, en mengt zich met steun van makkelijk toegankelijke informatie nadrukkelijk in de beleidsvorming over vaccinaties. Op het internet is veel informatie te vinden, waardoor nu ook leken over vele feiten beschikken. Maar ook komen ze in contact met veel mythes die soms op een verkeerde duiding van die feiten berust. Zorgverleners hebben voldoende achtergrond nodig om feiten en mythes van elkaar te onderscheiden, en hierover om met twijfelende en kritische ouders en anderen te kunnen communiceren. Deze Vaccinology Masterclass biedt geaccrediteerde en onafhankelijke nascholing voor zorgverleners door middel van laagdrempelige hoorcolleges en actieve participatie aan discussies, en geeft een verdieping van kennis over vaccinaties. Nadere informatie zie de site: www.vaccinologymasterclass.org