Salmonella in Nederland 2017

bestek op tafel

Sinds het begin van deze eeuw is het aantal humane gevallen van salmonellose meer dan gehalveerd en is in 2017 het laagste ooit. Dit wordt gereflecteerd door bevindingen in de surveillance van landbouwhuisdieren en van vlees in de detailhandel. De bestrijdingsprogramma’s bij landbouwhuisdieren en verbeteringen in de hygiëne van het voedselproductie proces hebben dus effect gehad. In de periode 2013 tot en met 2017 was de incidentie van bevestigde salmonellose gevallen 8,9-9,3 per 100.000 inwoners, met naar schatting 27.440 patiënten met acute gastro-enteritis door Salmonella-infecties in de bevolking in 2017. Dit betekent dat Nederland een van de laagste incidenties van Europa heeft.