Tetanuspreventie bij zwangere vrouwen, welk vaccin?

zwangere vrouw met fiets

Vraag uit de praktijk

Op een huisartsenpost krijgen zwangere vrouwen een vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (DTP) als  postexpositieprofylaxe tegen tetanus. Dit is conform de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)van het RIVM en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Maar biedt het DTP-vaccin als tetanusprofylaxe  voldoende bescherming voor zwangere vrouwen? De huisartsen werden door hun dienstapotheek geattendeerd op het feit dat DTP-vaccin minder tetanustoxoid bevat dan los tetanusvaccin (minimaal 20 IE per dosis versus minimaal 40 IE per dosis). Er ontstond discussie of deze dosis wel afdoende was. De  informatie op de websites van het RIVM, het Farmacotherapeutisch Kompas, de GGD en de WHO gaf geen helder antwoord op de vraag wat de minimaal vereiste dosering tetanustoxoid is voor een goede actieve immunisatie bij volwassenen.