Veel aandacht voor nieuwe tienervaccinatie

De vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte die 1 oktober is gestart, staat volop in de belangstelling. "Begrijpelijk, want het is een ernstige ziekte en nu het aantal ziektegevallen toeneemt, worden ouders ongerust.”

Mirjam Knol, epidemioloog bij het RIVM, vertelt: “Er zijn verschillende typen van de meningokok-bacterie. In Nederland zien we sinds een aantal jaren een toename van ziekte door type W. Vóór 2015 waren er minder dan 10 ziektegevallen per jaar en overleed er heel af en toe iemand door dit type. In 2018 zijn er tot en met augustus al 78 ziektegevallen en 18 overlijdens gemeld.“

De meningokok kan in de keel of neus zitten zonder dat je ziek wordt. Door hoesten, niezen en zoenen kun je een ander besmetten. Ook als je zelf niet ziek bent. Tieners en jongvolwassenen dragen deze bacterie vaker dan gemiddeld bij zich. In heel zeldzame gevallen veroorzaakt de bacterie ziekte. Dit uit zich dan in een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De ziekte komt het meest voor bij kinderen jonger dan 5 jaar en adolescenten. Vanaf 50 jaar stijgt de kans om ziek te worden met de leeftijd. De kans op overlijden is het hoogst bij adolescenten.

Lees verder - Uitnodiging uitgebreid

Het RIVM voert in opdracht van de overheid de regie over het Rijksvaccinatieprogramma. De aankondiging van het RIVM te zullen starten met een vaccinatie voor tieners, maakte zowel bij de media als bij ouders veel los. Knol: ”Dit en volgend jaar krijgen bijna een miljoen tieners een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken. Sommige ouders willen niet tot volgend jaar wachten en melden zich nu al. Of ze melden zich voor kinderen die geen uitnodiging krijgen. GGD’en kunnen veel ouders gelukkig geruststellen en duidelijk maken dat de kans op ziekte heel klein is.”

Toenmalig minister Schippers besloot in september 2017 op advies van het RIVM te starten met vaccinatie tegen meningokokken type W, vooralsnog alleen voor peuters van 14 maanden en tieners die 14 jaar worden. In juli 2018 besloot staatssecretaris Blokhuis tot een inhaal vaccinatiecampagne voor 15-18 jarigen in 2019, omdat het aantal ziektegevallen nog altijd toeneemt.

Deel dit niet met je vrienden

Met het besluit dit en volgend jaar bijna een miljoen tieners uit te nodigen voor vaccinatie, ontwikkelde het RIVM een landelijke voorlichtingscampagne onder de noemer Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokken!

Stephanie Teelen, communicatieadviseur, licht toe: “Met deze titel willen we jongeren bewust maken dat je met een prik niet alleen jezelf beschermt maar ook je omgeving. De titel verwijst ook naar het mediagedrag van jongeren: de meeste delen het liefst alles via social media. In de campagne maken we gebruik van storytelling. Jongeren en enkele ouders vertellen in filmpjes en verhalen hoe meningokokkenziekte hun leven heeft beïnvloed. Natuurlijk zijn feiten over de ziekte en de vaccinatie belangrijk, maar verhalen van echte mensen raken je.”

De verhalen en video’s zijn te vinden op de speciale campagnewebsite Deelditnietmetjevrienden.nl . Korte video’s via Facebook, Instagram en Snapchat maken de jongeren attent op de website en de filmpjes die hier te vinden zijn. Via deze website kunnen jongeren ook chatten met een jeugdarts.

Samen met de jeugdgezondheidszorg

Teelen: ”De organisaties in de jeugdgezondheidszorg geven de vaccinaties. Daarom is in goed overleg met stafartsen de organisatie van de vaccinatiecampagne uitgewerkt. Ook de communicatieadviseurs van GGD’en zijn betrokken, waardoor de voorlichtingsmiddelen ook te vinden zijn op de websites van individuele GGD’en. Zo dragen we met elkaar dezelfde boodschap uit: Haal die prik tegen meningokokken!”