Colofon

Het RIVM en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voerden het project Preventie in de Buurt uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Partners 

In Preventie in de Buurt werkten het RIVM en NHG samen met tal van partners. Denk hierbij aan GGD GHOR Nederland, InEen, GGD'en, ROS'en, gemeenten, welzijnsorganisaties, Pharos, Trimbos-instituut, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), JOGG, Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN), Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH).

Deze partners participeerden onder andere in een gebruikersgroep, klankbordgroep en regiegroep. 

Meer weten? 

Vragen of suggesties? 

Links naar andere RIVM-projecten

RIVM-nieuwsbrief Gezond Leven

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond gezondheidsbevordering? Meld je aan voor de Nieuwsbrief Gezond Leven.