Over Preventie in de Buurt

Om te zorgen voor gezonde inwoners is samenwerken tussen professionals in de wijk, buurt of dorp nodig. Huisartsen zien steeds meer patiënten met gezondheidsvragen waarvoor de oplossing in het sociaal domein of leefstijladvisering te vinden is. Als je een gezonde leefstijl van mensen bevordert kun je chronische ziekten voorkomen en draag je bij aan meer gezonde levensjaren. De huisarts kan dat niet alleen. Reden genoeg om de handen ineen te slaan met bijvoorbeeld welzijnswerkers, buurtsportcoaches, gemeente en GGD.

Bekijk eerst een kort filmpje over het afgeronde project Preventie in de Buurt. 

Opbrengsten

De opbrengsten uit het project Preventie in de Buurt (2016-2018) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en partners, ondersteunen jou in wijkgerichte samenwerking. Dat doen we op drie manieren. 

1. Kennis, voorbeelden en praktische tools

Allereerst doen we dat met kennis, voorbeelden en praktische tools waarmee professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid kunnen werken aan wijk-/populatiegerichte preventie. Denk hierbij aan een praktijkhandleiding en e-learning voor de huisartsenpraktijk.

2. Lokale samenwerksessies

Verder faciliteren we dat professionals uit verschillende domeinen in lokale werksessies een dagdeel samen aan de slag kunnen met gezondheid en leefstijl in de wijk, buurt of het dorp. Zo is er online een toolkit beschikbaar met het format en draaiboek waarmee je zelf een lokale werksessie kunt organiseren. In deze toolkit zijn de ervaringen verwerkt die we opdeden tijdens 20 werksessies. 

3. Borgen in opleidingen en nascholing

Ook borgen we de in het project opgedane kennis en praktische tools voor populatiegerichte preventie en samenwerken in de wijk in de opleidingen en nascholing van professionals.  

Leeswijzer: in dit e-magazine lees je allereerst de belangrijkste lessen uit het project en vind je links naar alle praktische tools. Vervolgens lees je in de evaluatie de ervaringen van deelnemers aan lokale werksessies en tenslotte over de borging van de projectopbrengsten in opleidingen en nascholing. 

Tot slot

Het RIVM werkt naast Preventie in de Buurt aan enkele projecten waarvan je de kennis en opbrengsten ook kunt inzetten bij lokaal samenwerken. Zoals de toolkit Preventie in de Wijk (helpt bij een wijkanalyse maken), Preventie in het Zorgstelsel (over samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar) en de proeftuinen populatiemanagement (over samenwerking op regionaal niveau). Zie verder het colofon.  

Met de ervaringen en opbrengsten uit het project Preventie in de Buurt geven we een impuls aan samenwerking en leefstijladvisering op wijk-, buurt- of dorpsniveau. We bedanken alle lokale, regionale en landelijke partijen die meewerkten aan de totstandkoming van de praktische tools, inspirerende voorbeelden en ervaringen voor de lokale praktijk.

Het is nu aan jou als lokale en regionale professional om de wijkgerichte samenwerking een stap verder te brengen. We hopen van harte dat de opbrengsten van Preventie in de Buurt je daarbij zullen helpen.

Monique Leijen en Ton Drenthen, 

Projectleiders namens RIVM en NHG