Twee nieuwe infographics over straling

Het RIVM heeft in samenwerking met de ANVS twee infographics over straling gemaakt.

De infographic ‘Waar komt radioactiviteit vandaan?’ geeft een beeld van de bronnen van ioniserende straling waar we aan blootgesteld worden. Voor een belangrijk deel komt deze straling uit onze natuurlijke omgeving. Ook wordt het gebruikt voor nuttige toepassingen in de geneeskunde.

 

De infographic 'Blootstelling aan straling' laat zien hoeveel straling we gemiddeld in Nederland ontvangen (stralingstaart). Een aantal voorbeelden van blooststelling aan straling maken duidelijk dat de gemiddelde dosis in Nederland erg laag is.