Voertuigen en materiaal

Wagenpark responsorganisatie

De rijdende laboratoria van het RIVM staan 24 uur per dag klaar om uit te rukken. Kleine vrachtwagens worden ingezet voor het meten van chemische of radiologische stoffen. Met het Mobiel Chemisch en Biologisch Laboratorium (MCBL) kan het RIVM op de paats van een incident, chemische en biologische analyses uitvoeren. Twee radiologische-nucleaire meetvoertuigen staan klaar voor het geval er een radiologisch ongeval gebeurt.

Mobiel chemisch-biologisch lab

Het Mobiel Chemisch Biologisch Laboratorium is een unieke vrachtwagen die ingezet kan worden bij incidenten waarbij chemische of biologische (of gecombineerd) stoffen vrijkomen die mogelijk gevaarlijk zijn voor mens en/of milieu.

Het mobiele lab kan volledig zelfvoorzienend opereren. Tijdens biologische en/of chemische incidenten of rampen helpt de inzet van deze eenheid ter plaatse om de omvang en aard van de calamiteit te beoordelen. Op locatie kunnen op een snelle en veilige manier stoffen worden geanalyseerd.

Het chemische lab is uitgerust met speciale apparatuur waarmee zeer nauwkeurig kan worden gemeten of er gevaarlijke chemische stoffen zijn vrijgekomen.

De indeling van het mobiele lab

Het biologische gedeelte is een biologisch safety level 3 (BSL-3) laboratorium. Dit betekent dat hierin virussen, bacteriƫn en toxines op een veilige manier kunnen worden geanalyseerd. Door de aard van chemische en biologische stoffen zijn de technische voorzieningen om beide delen goed te laten functioneren zeer uitgebreid. Op deze foto is goed te zien dat de vrachtwagen is opgedeeld in drie delen:

  1. Een chemisch laboratorium
  2. Een biologisch laboratorium
  3. Een technische ruimte

Als het mobiel chemisch biologisch laboratorium (MCBL) op zijn standplaats bij het RIVM staat, zorgt een dikke stroomkabel voor werking van alle apparaten. Zodra het lab gaat rijden, of bij een stroomstoring, zorgt een aggregaat ervoor dat het MCBL 24 uur lang stand alone kan draaien. Iedere meter van de vrachtwagen is op deze manier zo benut, dat het MCBL goed kan doen waar het voor bedoeld is: het uitvoeren van metingen en analyses.

Gaspakkenteam

Het RIVM heeft een gaspakkenteam dat ingezet kan worden bij calamiteiten waarbij het hoogste beschermingsniveau vereist is. Dit team is uitgerust om bemonsteringen en metingen uit te voeren in een potentieel gevaarlijk gebied. Daarmee kunnen de identiteit en verspreiding van gevaarlijke stoffen in kaart worden gebracht. Het gaat dan vooral om onbekende stoffen en organismen of om bekende stoffen met een hoog risico voor de gezondheid waarbij meer expertise nodig is dan bijvoorbeeld de brandweerorganisatie kan bieden.

Uitrusting gaspakkenteam

Het gaspakkenteam beschikt over specifiek materiaal en middelen om zijn taak goed en veilig uit te kunnen voeren. Het gaspak zelf zorg ervoor dat de drager helemaal is afgesloten van de buitenlucht met een speciale rits. Ademlucht krijgt de gaspakdrager via een speciaal apparaat dat hij onder het gaspak draagt. Verder beschikt een gaspakdrager over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals speciale laarzen en handschoenen.Een gaspakdrager heeft altijd een portofoon en zogeheten dosimeter bij zich om schadelijke stoffen te meten. Verder is het gaspakkenteam uitgerust met materiaal om diverse monsters te kunnen nemen in (mogelijk) besmet gebied en middelen om de genomen monsters veilig te stellen en het gebruikte materiaal te ontsmetten.

Ontsmetten

Voor het ontsmetten van mensen en (monster)materialen wordt gebruik gemaakt van een ontsmettingsfaciliteit. Meestal wordt deze door de brandweer ter beschikking gesteld. Ontsmetting vindt plaats in een vaste volgorde. Handen, laarzen, meerurenaansluiting en pak worden ontsmet. Het ontsmettingsmiddel wordt doorgaans in overleg met een veldploegleider en de adviseur gevaarlijk stoffen (AGS) bepaald en kan bijvoorbeeld bestaan uit een chlooroplossing. Aan het einde van de ontsmettingsprocedure volgt een uitkleedprocedure en stappen de gaspakkendragers direct uit het pak in het aankleedgebied dat in de schone zone ligt. De monsters die het gaspakkenteam heeft genomen, gaan mee door de ontsmettingsstraat en de verpakkingen worden ook aan de buitenkant ontsmet.