Colofon

RIVM Magazine is een uitgave van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. U kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Redactie

Hoofd- en eindredactie

Mirjam Kroeze, Communicatie & Documentaire Informatievoorziening RIVM

E-mail: magazine@rivm.nl

Teksten

Mirjam Kroeze

Julika Vermolen

Fotografie

Marieke Duijsters

Maarten van der Wal