Artikelen

Meldingsplichtprocedure

Het meldingsplichtig maken van een ziekte komt ter discussie bij de opkomst van een nieuwe infectieziekte, bij een epidemie van een (bekende) infectieziekte of omdat in internationaal verband daarop wordt aangedrongen.

Lees verder

 

Legionella in een afvalwaterzuivering

Vanaf de herfst van 2016 tot de winter van 2017-2018 waren er 2 clusters van patiënten met legionellose in een gemeente in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant. In totaal waren hierbij 14 patiënten betrokken. Zoals vaker bij legionellose-uitbraken was het vinden van de veroorzaker complex. Het relatief incidentele karakter van de meldingen en de periodes zonder patiënten zorgde voor een uitdagende zoektocht naar de besmettingsbron.

Lees verder