Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 4, 2019

Signalen op de kaart in Nederland
InfectieziekteTotaal week45- 48Totaal week49- 52Totaal week1- 4Totaal t/m week4; 2019Totaal t/m week4; 2018
 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00000
 
Groep B1 
Difterie00000
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00000
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose5559424150
 
Groep B2 
Buiktyfus02110
Cholera10000
Hepatitis A655513
Hepatitis B Acuut115116
Hepatitis B Chronisch6662262571
Hepatitis C Acuut61225
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**)  1919 
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie1621131320
Kinkhoest372303173169248
Mazelen11110
Paratyfus A31002
Paratyfus B12001
Paratyfus C00000
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie2224201919
Shigellose4824222122
Voedselinfectie14114
 
Groep C 
Antrax00000
Bof66221
Botulisme00000
Brucellose00000
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts10001
Hantavirusinfectie31223
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie34224
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)78225
Legionellose4529141133
Leptospirose30001
Listeriose58666
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00001
Malaria17135428
Meningokokkenziekte11153218
Psittacose45001
Q-koorts01000
Tetanus00000
Trichinose00000
Tularemie00000
West-Nijlvirusinfectie10000
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek11000
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zika00001
      
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C virus meldingsplichtig geworden.