Een patiënt met rabiës in public health perspectief

In juni 2013 werd bij een inwoner van Utrecht rabiës vastgesteld. Rabiës komt in Nederland zelden voor: er is een cluster van 4 patiënten geweest in 1962 en in 1996, 2007 en 2014 zijn nog 3 patiënten overleden aan de gevolgen van deze ziekte (tabel 1). (1-7) Een goede samenwerking tussen de curatieve en preventieve zorg is noodzakelijk voor een adequate beperking van verdere verspreiding of voor de opsporing van (andere) personen die mogelijk zijn blootgesteld.