Voldoen medisch microbiologische laboratoria en de GGD aan de landelijke meldingsplicht voor invasieve Hib-ziekte

Invasieve infectie met Haemophilus influenzae type b (Hib) werd in 2009 meldingsplichtig, om de effectiviteit van vaccinatie te kunnen monitoren en waardoor de GGD’en chemoprofylaxe kunnen adviseren. Wij hebben onderzocht waarom er via het NRLBM bijna 2 keer meer patiënten met Hib-ziekte gemeld worden dan via Osiris. Het melden aan en door de GGD wordt regelmatig per abuis niet gedaan omdat men nog op een typeringsuitslag gewacht en daarna vergeet te melden. Ook twijfel over de meldingsplicht wanneer Hib niet in liquor, maar wel in andere normaal steriele lichaamsvloeistoffen wordt gevonden, speelt een rol. Wij brengen via deze rapportage de meldingscriteria voor invasieve Hib-ziekte opnieuw onder de aandacht bij GGD’en en MML’s.