Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 12, 2019

Signalen op de kaart in Nederland
InfectieziekteTotaal week1- 4Totaal week5- 8Totaal week9- 12Totaal t/m week12; 2019Totaal t/m week12; 2018
 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00000
 
Groep B1 
Difterie00000
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00000
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose425563159180
 
Groep B2 
Buiktyfus12145
Cholera00000
Hepatitis A71062339
Hepatitis B Acuut6751821
Hepatitis B Chronisch606031150253
Hepatitis C Acuut360917
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**)343732103 
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie2031287979
Kinkhoest3893572891030694
Mazelen443113
Paratyfus A01013
Paratyfus B30144
Paratyfus C00000
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie291585056
Shigellose4336209868
Voedselinfectie21037
 
Groep C 
Antrax00000
Bof26142212
Botulisme00000
Brucellose11020
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts00001
Hantavirusinfectie244104
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie152815
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)2451113
Legionellose231874579
Leptospirose02022
Listeriose8942118
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00001
Malaria9892555
Meningokokkenziekte1515154473
Psittacose231616
Q-koorts00001
Tetanus00000
Trichinose00000
Tularemie00000
West-Nilevirusinfectie00000
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek110211
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zika01012
      
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C virus meldingsplichtig geworden.
      
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 15 april 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.