Hulp bij branden met lithium-ion batterijen

Branden met lithium-ion (li-ion) batterijen zijn een relatief nieuw fenomeen waar nog weinig ervaring mee is opgedaan. Door de energietransitie neemt de kans op dit soort branden toe. Bij dit soort branden komen stoffen vrij, die soms lastig te meten (detecteren) zijn. Sommige detectiemiddelen zijn kruisgevoelig: ze meten andere stoffen dan dat je verwacht of ze werken alleen onder zeer specifieke omstandigheden. Het interpreteren van meetresultaten wordt hierdoor een flinke uitdaging. 

Experimenten 

Het RIVM heeft de TU-Eindhoven en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ondersteund door metingen te verrichten bij brandexperimenten met Li-ion batterijbranden. Bij deze experimenten is ervaring opgedaan met verschillende detectie technieken. Conclusie: het zit hem in de details. Het RIVM wil deze opgedane kennis graag met zijn partners delen. 

Daarom is het RIVM bezig een informatie document te schrijven ter voorbereiding op het meten bij een brand met li-ion batterijen. Naar verwachting brengt het RIVM in juli dit overzicht uit. Daarin zet het RIVM de verschillende detectiemiddelen op een rij en zijn do’s en don’ts uitgewerkt. Deze informatie komt in beknopte vorm) ook in de ‘Incident app’, zodat Adviseurs Gevaarlijke Stoffen van de brandweer de benodigde informatie ook tijdens incidenten snel kunnen raadplegen. Meer over deze app lees je in het artikel: 'Incident app vernieuwd'.

Scenario’s

Branden met li-ion batterijen kunnen in soort en omvang verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen brand in een fietsaccu of een buurtbatterij. Een voorbeeld van een complex scenario waarbij hoge concentraties gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen, is een brand in een parkeergarage met elektrische auto’s. Het RIVM werkt nu een aantal scenario’s uit om een idee te geven van de concentraties gevaarlijke stoffen die vrijkomen en de risico’s voor mens en milieu in de omgeving van parkeergarages. We willen deze scenario’s uitwerken in een scenariocatalogus voor veiligheidsregio’s. In de volgende editie van dit magazine besteden we meer aandacht aan deze scenario’s.