Incident app vernieuwd

Begin juli 2019 verschijnt er een vernieuwde versie van de RIVM Incidentapp. De scenario’s drugs en li-ion batterijbranden zijn toegevoegd aan de app en het navigatiemenu is aangepast.

Drugs

Het scenario ‘drugs’ bevat relevante informatie over druggerelateerde situaties en incidenten. Het scenario richt zich op processen in (drugs)laboratoria, welke gevaarlijke stoffen er gebruikt worden en hoe drugslabs en –afval zijn te herkennen en te stabiliseren. 

Li-ion batterij branden

Onder het scenario ‘brand’ is nuttige informatie toegevoegd over li-ion batterijbranden, zoals oorzaken van branden, stoffen die vrijkomen en detectiemiddelen Lees meer over li-ion batterijbranden in het artikel: 'hulp bij branden met li-ion batterijen'.

Doelgroep

Incidentapp is bedoeld voor specialisten van regionale en landelijke overheidsdiensten die zich bezig houden met incidenten met gevaarlijke stoffen. De app is in 2016 in samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) ontwikkeld. De app is opgebouwd aan de hand van scenario’s. Deze scenario’s beschrijven het grootste deel van de incidenten met gevaarlijke stoffen.

link naar apps in app store en google play store