Tool voor realistische stralingsoefening

Grote kernongevallen zijn gelukkig zeldzaam. Maar als het gebeurt, kan de impact op mens en milieu groot zijn. Daarom is het belangrijk dat Nederland zich wel voorbereidt op zo’n ramp. Een goede voorbereiding bestaat onder andere uit trainen en oefenen onder zo realistisch mogelijke omstandigheden. Een nieuw hulpmiddel hierbij is de RIVM oefentool, waarmee we stralingsmetingen kunnen nabootsen. 

Het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN) schat potentiële lozingen van radioactieve stoffen in, berekent de verspreiding van radioactieve stoffen en toetst aan de richtlijnen voor het nemen van maatregelen (interventieniveaus). Het RGEN zorgt met behulp van de landelijke meetstrategie dat op de juiste plaatsen metingen worden uitgevoerd. Het RGEN krijgt metingen van de meetwagens van het RIVM en van de meetteams van Defensie, brandweer, RIKILT, Rijkswaterstaat en KWR. Om het gebruik van metingen nog beter te oefenen en zo echt mogelijk te laten lijken, heeft het RIVM de oefentool ontwikkeld.

 

Over de oefentool

De oefentool is een applicatie die een lozing van radioactieve stoffen tijdens een kernongeval kan vertalen naar meetresultaten in bijvoorbeeld lucht, water en gras. De gebruiker, bijvoorbeeld een medewerker op een meetwagen, kan alle handelingen voor een echte meting uitvoeren. Tijdens een oefening wordt natuurlijk nooit verhoogde radioactiviteit gemeten. De oefentool simuleert de metingen real time op een door de gebruiker te kiezen locatie. De meetresultaten gaan vervolgens naar het RGEN. Hiermee passen de metingen bij het scenario van de oefening. De oefentool kan ook de actuele weersgegevens meenemen in de berekening. Zo kan ook het KNMI (als één van de kennisinstituten van het RGEN) realistisch meedoen aan de oefeningen. Ook wordt de samenwerking binnen RGEN (coördinatie van de metingen en het berekenen van de verspreiding) veel beter getest.

Nationaal Meetnet Radioactiviteit

De coördinator meten van het RIVM maakt in oefeningen gebruik van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR). Het is de bedoeling om de oefenmodus van het NMR te koppelen met de nieuwe oefentool, zodat het NMR de door de oefentool nagebootste meetresultaten kan verwerken tot metingen van de meetposten van NMR.